کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره انشقاق چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره انشقاق چیست؟1) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره انشقاق) را قرائت نماید و آن را د رنمازهای واجب و مستحب خود مداوم بخواند ، خداوند حاجت هایش را برآورده می سازد و چیزی بین او و خداوند فاصله نمی اندازد و در روز محاسبه ، از نگاه و عنایت خداوند برخوردار می شود.

(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 121)

...............

2) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره انشقاق) را قرائت نماید ، خداوند از اینکه در روز قیامت نامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود ، او را نگه می دارد.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه301)

...............

3) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی در شب چهارشنبه چهار رکعت نماز (دو نماز دو رکعتی) بخواند ، و در هر رکعت بعد از سوره حمد (سوره انشقاق) را قرائت نماید ، از گناهانش چنان خارج می شود مانند روز ولادتش ، و خداوند برای او به ازای هر حروف قرآن که می خواند عبادت یک سال را می نویسد.

(جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع،سید بن طاووس، صفحه69)

...............

4) امام صادق(ع) فرمودند: (سوره انشقاق) را برای زنی که درد زایمان گرفته بنویسند و بر او آویزان کنند به زودی زایمان می کند ، ولی انجام دهنده این عمل باید پس از زایمان به سرعت این سوره را از ایشان بردارد ، همچنین اگر (سوره انشقاق) را بر حیوان بیاویزند آن را از همه آفات نگه می دارد ، و اگر بر دیوار منزل (سوره انشقاق) نوشته شود از شرور و آفات دور نگه می دارد.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه615)
انشقاق،سوره انشقاق،ثواب انشقاق،فضیلت انشقاق،خواص انشقاق،ثواب سوره انشقاق،فضیلت سوره انشقاق،خواص سوره انشقاق،انشقاق قرآن،فایده انشقاق،فواید انشقاق،فایده سوره انشقاق،ثواب های انشقاق،فواید سوره انشقاق،روایات سوره انشقاق،احادیث سوره انشقاق
سوره انشقاق