کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره مطففین چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره مطففین چیست؟


1) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی در نمازهای واجب خود (سوره مطففین) را قرائت نماید ، خداوند امنیت از آتش را به او عطا می کند ، به گونه ای که نه آتش را می بیند و نه آتش او را ، در روز قیامت بر روی پل جهنم عبور نمی کند ، و از او محاسبه نمی شود.

(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 122)

..............

2) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی که (سوره مطففین) را قرائت نماید ، خداوند به او شرابی از باده سر به مهر می نوشاند.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه289)

..............

3) رسول الله(ص) فرمودند: اگر (سوره مطففین) را بر مخزن و انباری بخوانند ، از هر گونه خطر و آفتی حفظ می شود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی)

..............

4) امام صادق(ع) فرمودند: (سوره مطففین) را بر هر چیزی بخوانند ، از شر و آفت حشرات روی زمین نگاه داشته می شود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی)
مطففین،سوره مطففین،ثواب مطففین،فضیلت مطففین،خواص مطففین،ثواب سوره مطففین،فضیلت سوره مطففین،خواص سوره مطففین،مطففین قرآن،فایده مطففین،فواید مطففین،فایده سوره مطففین،ثواب های مطففین،فواید سوره مطففین،روایات سوره مطففین،احادیث سوره مطففین
سوره مطففین