سوره بروج

ثواب و خواص و فضیلت سوره بروج چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره(بروج) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره بروج) را قرائت کند ، ده برابر روزهای جمعه و روزهای عرفه ای که او درک کرده است به او پاداش داده می شود.
(مجمع البیان ، شیخ طبرسی، جلد10، صفحه 310)
...............
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره بروج) را در نمازهای واجب خود بخواند ، در محشر و موقف هایی که در پیش خواهد داشت ، همراه با پیامبران و رسولان و صالحان خواهد بود ، زیرا (سوره بروج) سوره پیامبران(ع) است.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه122)
...............
3) رسول الله(ص) فرمودند: قرائت (سوره بروج) انسان را از ترساننده ها و سختی ها نجات می بخشد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه621)
...............
4) امام صادق(ع) فرمودند: اگر بخواهند کودکی را از شیر جدا کنند و شیر را از او بگیرند (سوره بروج) را بر او بخوانند ، این دوره برای او آسان خواهد شد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه621)
...............
5) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره بروج) را بر آب بخواند و به کسی که سم خورده است بنوشاند ، سم به او آسیبی نمی رساند.
(مکارم الاخلاق ، شیخ طبرسی، صفحه 365)
...............
6) امام صادق(ع) فرمودند:هر کسی هنگام خواب (سوره بروج) را بخواند ، تا صبح در امان خدا خواهد بود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه621)
بروج،سوره بروج،ثواب بروج،فضیلت بروج،خواص بروج،ثواب سوره بروج،فضیلت سوره بروج،خواص سوره بروج،سوره والبروج،والبروج،بروج قرآن،بروج قرآن،فایده بروج،فواید بروج،فایده سوره بروج،فواید بروج،فواید سوره بروج،روایات سوره بروج،احادیث سوره بروج
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام