کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره حدید چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره حدید چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره حدید) را قرائت کند ، از کسانی است که به خدا و رسولش ایمان آورده است.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد9، صفحه381)
...........
2) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره حدید) را قرائت نماید ، بر خدا لازم است که او را از عذاب خدا ایمنی بخشد ، و در بهشت به او نعمت بخشد ، و هر کس بر قرائت (سوره حدید) مداوت کند و زندانی و در غل و زنجیر باشد ، خداوند راه نجات او را آسان می کند.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه277)
...........
3) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره حدید) و (سوره مجادله) را در نماز واجبی قرائت کند و بر انجام آن مداومت ورزد ، خداوند او را تا زمان مرگش هرگز عذاب نمی کند ، و نه در خودش و نه در خانواده اش هیچ بدی نمی بیند ، و هیچ فقر و نیاز شدیدی به او نمی رسد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه117)
...........
4) هر کسی (سوره حدید) را بنویسد و با خود همراه داشته باشد ، اگر در جنگی شرکت کند هیچ گونه تیر و چیز فلزی به بدن او وارد نمی شود ، و در جنگ دارای قوت قلب و پردلی می شود ، و اگر بر جایی از بدن که آهنی (یا فلزی دیگر) بر آن وارد شده است ، (سوره حدید) خوانده شود ، در همان ساعت و بدون درد خارج می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه277)

...........

5) امام باقر(ع) فرمودند : هر کسی سوره های مسبحات (سوره اسراء ، سوره حدید ، سوره حشر ، سوره صف ، سوره جمعه ، سوره تغابن ، سوره اعلی) را وقت خواب بخواند ، نمیرد تا اینکه حضرت قائم(عج) را درک کند ، و اگر از دنیا رفت در جوار پیامبر(ص) خواهد بود.

(وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد6، صفحه226) و (مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه298)

نکته اول : برخی سوره های مسبحات را 5 سوره میدانند ، یعنی (سوره اسراء و سوره اعلی) را جزء سوره های مسبحات نمیدانند .

نکته دوم : برخی سوره های مسبحات را 6 سوره میدانند ، یعنی (سوره اسراء) را جزء سوره های مسبحات نمیدانند .

نکته سوم : آیت الله معرفت ، سوره های مسبحات را 9 سوره میداند ، و میگوید که (سوره فرقان و سوره ملک) نیز جزء سوره های مسبحات می باشند .
حدید،سوره حدید،ثواب حدید،فضیلت حدید،خواص حدید،ثواب سوره حدید،فضیلت سوره حدید،خواص سوره حدید،حدید قرآن،فایده حدید،فواید حدید،فایده سوره حدید،فواید حدید،فواید سوره حدید،روایات سوره حدید،احادیث سوره حدید
سوره حدید
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام