کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره تغابن چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره تغابن چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره تغابن) را قرائت نماید ، مرگ ناگهانی از او دفع می شود.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه27)

...............

2) امام صادق(ع) فرمودند: اگر كسی (سوره تغابن) را در نمازهای واجب قرائت كند ، این سوره در روز قیامت شفیع او محسوب می شود ، و شهادت دهنده عادلی است كه نزد خداوند در روز رستاخیز به سود قاری شهادت می دهد . آنگاه از او جدا نمی شود تا اینكه او را وارد بهشت سازد.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه118)

...............

3) امام باقر(ع) فرمودند: كسی كه پيش از خواب (سوره های مسبحات) را تلاوت كند از دنيا نمی رود تا حضرت مهدی(عج) را درك نمايد ، و اگر قبل از آن از دنيا برود ، در جهان ديگر در همسايگی رسول خدا قرار خواهد داشت.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه119)

(سوره های مسبحات عبارت هستند از سوره هایی که با (سبح) یا (یسبح) شروع میشوند : (سوره های حدید و حشر و صف و جمعه و تغابن ، سوره های مسبحات هستند) ، البته برخی سوره های اعلی و اسراء را نیز جزء مسبحات میدانند)

...............

4) رسول الله(ص) فرمودند: قرائت (سوره تغابن) هنگامی كه با حاكم و سلطانی روبرو می شوند كه از او می ترسند ، مایه امنیت و دفع شر او می شود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه391)

...............

5) امام باقر(ع) فرمودند : هر کسی سوره های مسبحات (سوره اسراء ، سوره حدید ، سوره حشر ، سوره صف ، سوره جمعه ، سوره تغابن ، سوره اعلی) را وقت خواب بخواند ، نمیرد تا اینکه حضرت قائم(عج) را درک کند ، و اگر از دنیا رفت در جوار پیامبر(ص) خواهد بود.

(وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد6، صفحه226) و (مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه298)

نکته اول : برخی سوره های مسبحات را 5 سوره میدانند ، یعنی (سوره اسراء و سوره اعلی) را جزء سوره های مسبحات نمیدانند .

نکته دوم : برخی سوره های مسبحات را 6 سوره میدانند ، یعنی (سوره اسراء) را جزء سوره های مسبحات نمیدانند .

نکته سوم : آیت الله معرفت ، سوره های مسبحات را 9 سوره میداند ، و میگوید که (سوره فرقان و سوره ملک) نیز جزء سوره های مسبحات می باشند .
تغابن،سوره تغابن،ثواب تغابن،فضیلت تغابن،خواص تغابن،ثواب سوره تغابن،فضیلت سوره تغابن،خواص سوره تغابن،تغابن قرآن،تغابن قرآن،فایده تغابن،فواید تغابن،فایده سوره تغابن،فواید تغابن،فواید سوره تغابن،روایات سوره تغابن،احادیث سوره تغابن
سوره تغابن
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام