سوره قارعه

ثواب و خواص و فضیلت سوره قارعه چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت (سوره قارعه) چیست؟

1) امام باقر(ع) فرمودند: هر كسی (سوره قارعه) را قرائت كند و آن را استمرار بخشد ، خداوند عزیز و جلیل او را از فتنه دجال و ایمان آوردن به او در امان می دارد ، و نیز او را از گرفتار شدن در آتش جهنم نگاه می دارد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه125)
...........
2) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره قارعه) را قرائت نماید ، در روز قیامت ترازوی حسنات او سنگین می شود.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد10، صفحه426)
...........
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره قارعه) را بنویسد و همراه نیازمندی قرار دهد ، خداوند در كار او آسانی و گشایش قرار می دهد.
(تفسیر برهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه739)
...........
4) امام صادق(ع) فرمودند: هرگاه (سوره قارعه) را نوشته و همراه كسی كه بازارش كساد و بی رونق است باشد ، خداوند به كارش رونق می بخشد.
(تفسیر برهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه739)
...........
5) امام صادق(ع) فرمودند: چنانچه کسی کار و کاسبیش کساد شده و معیشت او به‌ سختی افتاده است ، (سوره قارعه) را به‌ همراه خود داشته باشد ، یا بر خواندن (سوره قارعه) مداومت نماید ، خداوند متعال به‌ کارش گشایش می بخشد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه281 - وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی،جلد4، صفحه 895)
قارعه،سوره قارعه،ثواب قارعه،فضیلت قارعه،خواص قارعه،ثواب سوره قارعه،فضیلت سوره قارعه،خواص سوره قارعه،سوره والقارعه،والقارعه،قارعه قرآن،قارعه قرآن،فایده قارعه،فواید قارعه،فایده سوره قارعه،فواید قارعه،فواید سوره قارعه،روایات سوره قارعه،احادیث سوره قارعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام