سوره صافات

ثواب و خواص و فضیلت سوره صافات چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره(صافات) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره صافات) را بخواند ، خداوند به تعداد همه جنیان و شیطان ها به او ده حسنه عنایت می كند ، و شیطان ها را از او دور می كند ، و از شرك مبرّی شده ، و دو فرشته حافظ او در روز قیامت به سود او شهادت می دهند كه به پیامبران الهی ایمان دارد.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد8، صفحه293)
.................
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره صافات) را در هر روز جمعه قرائت نماید ، همواره در حفظ و امان الهی بوده و آفت ها و بلاها در زندگی دنیایی از او دفع می شود.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 112)
.................
3) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره صافات) را در هر روز جمعه قرائت نماید ، روزی فراوانی از جانب خداوند به او داده می شود.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 112)
.................
4) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره صافات) را در هر روز جمعه قرائت نماید ، از سوی شیطان و حاكمان ستمگر، آسیبی به مال و فرزندان و بدن او نمی رسد ، و اگر در همان روز یا شب جمعه بمیرد خداوند او را شهید به شمار آورده ، و در روز قیامت در شمار شهدا خواهد بود و در بهشت هم درجه با شهیدان است.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 112)
.................
5)طبق روایات ، (سوره صافات) ، برای دستیابی به شرف و جاه ، در دنیا و آ خرت خوانده می شود.
(مکارم الاخلاق،شیخ طبرسی، صفحه 364)
صافات،سوره صافات،ثواب صافات،فضیلت صافات،خواص صافات،ثواب سوره صافات،فضیلت سوره صافات،خواص سوره صافات،سوره والصافات،والصافات،صافات قرآن،صافات قرآن،فایده صافات،فواید صافات،فایده سوره صافات،فواید صافات،فواید سوره صافات،روایات سوره صافات،احادیث سوره صافات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام