سوره انفال

ثواب و خواص و فضیلت سوره انفال چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره(انفال) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی سوره های (انفال) و (توبه) را قرائت نماید ، من شفاعت کننده و گواهی دهنده برای او در روز قیامت خواهم بود ، مبنی بر اینکه او از نفاق به دور است.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد5، صفحه6)
..............
2) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی سوره های (انفال) و (توبه) را قرائت نماید ، به تعداد همه مردان و زنان منافق در دنیا، به او ده حسنه داده می شود و ده گناه از او پاک می شود و ده درجه بالا برده می شود ، و عرش و حاملان آن در ایام زندگی او در دنیا بر او درود می فرستند.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد5، صفحه6)
..............
3) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی سوره های (انفال) و (توبه) را قرائت نماید ، هرگز نفاق وارد قلب او نمی شود ، و در زمره شیعیان از امر حسابرسی فراغت یابد.
(تفسیر عیاشی،شیخ محمد بن مسعود بن عیاشی سمرقندى، جلد2، صفحه46)
..............
4) رسول الله(ص) فرمودند : هر کسی (سوره انفال) را بنویسد و آن را با خود همراه داشته باشد ، در برابر هر حاکم زورمندی قرار گیرد ، می تواند حق خود را بستاند و حاجتش برآورده می شود ، و هیچ کس بر او تعدی و تجاوز نمی کند ، و با هر کسی منازعه کند بر او غالب می شود، این نوشته مایه حفظ و امان او می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد2، صفحه639)
انفال،سوره انفال،ثواب انفال،فضیلت انفال،خواص انفال،ثواب سوره انفال،فضیلت سوره انفال،خواص سوره انفال،سوره والانفال،والانفال،انفال قرآن،انفال قرآن،فایده انفال،فواید انفال،فایده سوره انفال،فواید انفال،فواید سوره انفال،روایات سوره انفال،احادیث سوره انفال
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام