کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره نوح چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره نوح چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره نوح) را قرائت کند ، از مومنانی است که دعای حضرت نوح(ع) شامل حال او می شود.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه130)

............

2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی که به خدا ایمان دارد و کتابش را قرائت می کند ، قرائت (سوره نوح) را رها نکند . هر بنده ای که با امید به پاداش الهی و شکیبایی در راه خدا (سوره نوح) را در نمازهای واجب و مستحب خود بخواند ، خداوند او را در خانه های نیکوکاران مسکن دهد ، و سه بهشت از بهشت هایش را به کرامت خود به او عطا می کند ، و با تعدادی زیادی از حوریان بهشتی تزویج نماید.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه120)

............

3) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره نوح) را قرائت نماید ، اگر در بند یا اسارت یا زندان باشد راه برون شدنش آسان می شود ، و اگر برای سفر باشد درب گشایش و بهره وری برای او باز می شود تا اینکه به خانه اش بازگردد.

(مستدرک الوسائل،محدث نوری، جلد8، صفحه246)

............

4) امام جواد(ع) به یکی از یارانشان فرمودند که برای رفع بدی حال و سختی وضعیت مالی بر قرائت (سوره نوح) مداومت نماید.

(اصول کافی، شیخ کلینی، جلد5، صفحه316)

............

5) هر کسی بر قرائت (سوره نوح) مداومت ورزد ، و شب و روز آن را بخواند ، و آنگاه در پی حاجتی برود ، حاجتش برآورده می شود.

(مصباح کفعمی، صفحه459)

............

6) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی بر قرائت (سوره نوح) مداومت کند ، پیش از مردن جایگاه خود را در بهشت خواهد دید . و اگر هنگام طلب حاجتی (سوره نوح) خوانده شود ، به اذن خداوند حاجتش برآورده می شود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه495)
نوح،سوره نوح،ثواب نوح،فضیلت نوح،خواص نوح،ثواب سوره نوح،فضیلت سوره نوح،خواص سوره نوح،نوح قرآن،نوح قرآن،فایده نوح،فواید نوح،فایده سوره نوح،فواید نوح،فواید سوره نوح،روایات سوره نوح،احادیث سوره نوح
سوره نوح
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام