کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره جاثیه چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره جاثیه چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره جاثیه را قرائت کند ، خداوند عیب های او را می پوشاند و حالت ترس و نگرانی او را هنگام حسابرسی آرام می کند.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد9، صفحه118)
.............
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره جاثیه) را قرائت نماید ، پاداشش این است که هرگز آتش به او نمی رسد و صدای زوزه آتش جهنم را نمی شنود و با حضرت محمد(ص) همراه خواهد بود.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه114)
.............
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره جاثیه) را بنویسد و برگردن آویزد ، از حمله هر حاکم و سلطان ستمگری در امان خواهد ماند و نزد مردم با هیبت و شکوه و محبوب و آبرومند خواهد بود و این عنایتی است که از جانب خداوند است.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه23)
.............
4) امام صادق(ع) فرمودند: اگر (سوره جاثیه) را بنویسند و به همراه داشته باشند ، از شر هر سخن چینی در امان خواهند ماند و غیبت او را نمی کنند ، و اگر هنگام ولادت نوزاد بر او آویزند همواره در حفظ و حراست الهی خواهد بود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه231)
.............
5) امام صادق(ع) فرمودند: اگر (سوره جاثیه) را بنویسند و به همراه داشته باشند ، در خواب و بیداری از هر گونه عامل ترساننده و خطر آفرین در امان خواهند ماند ، و اگر هنگام خواب (سوره جاثیه) را زیر سر نهند از شر جن در امانند.
(الامان من اخطار الاسفار و الازمان ، سید بن طاووس، صفحه89)
جاثیه،سوره جاثیه،ثواب جاثیه،فضیلت جاثیه،خواص جاثیه،ثواب سوره جاثیه،فضیلت سوره جاثیه،خواص سوره جاثیه،سوره امام حسین،سور امام حسین،جاثیه قرآن،جاثیه قرآن،فایده جاثیه،فواید جاثیه،فایده سوره جاثیه،فواید جاثیه،فواید سوره جاثیه،روایات سوره جاثیه،احادیث سوره جاثیه
سوره جاثیه