کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره نجم چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره نجم چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره نجم) را قرائت کند ، 10 برابر تعداد تصدیق کنندگان و تکذیب کنندگان پیامبر(ص) به او پاداش داده می شود.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد9، صفحه270)
.............
2) امام صادق(ع) فرمودند :هر کسی بر قرائت (سوره نجم) مداومت داشته باشد ، در بین مردم زندگی خواهد کرد در حالی که او را می ستایند ، و خداوند گناهان او را می بخشد و مردم او را دوست دارند.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه116)
.............
3) رسول الله(ص) فرمودند: اگر (سوره نجم) رابر پوست حیوانی بنویسند و با خود داشته باشند ، در مقابله با هر حاکمی که با او روبرو می شود ، قوت و قدرت قلبی پیدا می کند و آن حاکم و سلطان به او احترام می گذارد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه185)
.............
اگر آیات 61-59 (سوره نجم) را بنویسد ، برای جلوگیری یا رفع گریه زیاد کودکان بر آنان بیاویزد ، یا به همراه آنان قرار دهند ، آرام می شوند.
(مصباح کفعمی، صفحه458)
نجم،سوره نجم،ثواب نجم،فضیلت نجم،خواص نجم،ثواب سوره نجم،فضیلت سوره نجم،خواص سوره نجم،نجم قرآن،فایده نجم،فواید نجم،فایده سوره نجم،فواید نجم،فواید سوره نجم،روایات سوره نجم،احادیث سوره نجم
ثواب و خواص و فضیلت سوره نجم چیست؟