سوره شمس

ثواب و خواص و فضیلت سوره(شمس) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره شمس) را قرائت نماید ، مانند آن است كه به اندازه آنچه خورشید و ماه بر آن تابیده است صدقه داده است.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد10، صفحه367)
................
2) امام جعفر صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره شمس) را قرائت كند ، در روز قیامت تمامی اعضای بدن او و اشیای كنار او به سود او گواهی می دهند ، و خداوند می فرماید: شهادت شما در مورد بنده ام را می پذیرم و به او پاداش می دهم ، او را تا بهشت همراهی كنید تا هر آنچه كه دوست دارد برگزیند ، نعمت های بهشتی بر او گوارا باشد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه123)
................
3) رسول الله(ص) به اصحاب و یارانشان سفارش می كردند که در نمازهای مختلف (سوره شمس) را قرائت نمایند.
(بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد89، صفحه326)
................
4) رسول الله(ص) فرمودند: هر كس كه كم توفیق است ، در قرائت (سوره شمس) مداومت ورزد ، زیرا خداوند او را به هر سو كه رو كند موفق می دارد ، و این كار موجب تقویت حافظه و مقبولیت و بلندی جایگاه او نزد مردم می شود ، و منفعت های زیاد دیگری در آن نهفته است.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه669)
................
5) امام صادق(ع) فرمودند: برای كسی كه كم روزی و كم توفیق است و زیاد در كارش خسارت و زیان می بیند و در كارش حسرت و افسوس زیاد دارد پسندیده است كه بر قرائت (سوره شمس) مداومت ورزد ، زیرا موجب افزایش روزی و توفیق او می شود ، و هر كس (سوره شمس) را بنویسد و با آب شسته آن را بنوشد اگر دچار اضطراب است آرامش می یابد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه669)

ثواب و خواص و فضیلت سوره شمس چیست؟

شمس،سوره شمس،ثواب شمس،فضیلت شمس،خواص شمس،ثواب سوره شمس،فضیلت سوره شمس،خواص سوره شمس،سوره والشمس،والشمس،شمس قرآن،شمس قرآن،فایده شمس،فواید شمس،فایده سوره شمس،فواید شمس،فواید سوره شمس،روایات سوره شمس،احادیث سوره شمس
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام