کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره قریش چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره قریش چیست؟


نکته: این سوره به تنهایی در نماز جایز نبوده و باید همراه با (سوره فیل) به عنوان یک سوره خوانده شود ، یعنی سوره فیل و سوره قریش باهم یک سوره محسوب میشوند ، مثل سوره ضحی و انشراح ، که باهم یک سوره محسوب میشوند.

1) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره قریش) را زیاد بخواند و برآن مداومت ورزد ، خداوند در روز قیامت در حالی او را محشور می کند که سوار بر مرکبی از مرکب های بهشتی است تا اینکه بر سفره های نور بنشیند.

(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 126)

...............

2) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره قریش) را قرائت نماید ، خداوند به تعداد طواف کنندگان و معتکفان در مسجد الحرام به ازای هر یک، ده حسنه به او عطا می کند.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه441)

...............

3) امام صادق(ع) فرمودند: بین دو سوره دریک رکعت نماز جمع مکن ، مگر در (سوره های ضحی و انشراح) و (سوره های فیل و قریش).

(وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد6، صفحه55)

...............

4) رسول الله(ص) فرمودند: اگر (سوره قریش) را بر غذایی که از زیانش می ترسند خوانده شود ، در آن شفا قرار داده می شود ، و خورنده آن هیچ آزاری از آن غذا نمی بیند.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه759)

...............

5) امام صادق(ع) فرمودند: اگر (سوره قریش) را بر آبی بخوانند و بر کسی که بیماری قلبی دارد و سببش نیز ناشناخته است ریخته شود ، خداوند بیماری او را از او دفع می کند.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه759)
قریش،سوره قریش،ثواب قریش،فضیلت قریش،خواص قریش،ثواب سوره قریش،فضیلت سوره قریش،خواص سوره قریش،قریش قرآن،فایده قریش،فواید قریش،فایده سوره قریش،ثواب های قریش،فواید سوره قریش،روایات سوره قریش،احادیث سوره قریش
سوره قریش