کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره فرقان چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره فرقان چیست؟


1) امام کاظم(ع) فرمودند: قرائت (سوره فرقان) را رها مکن ، زیرا هر کسی (سوره فرقان) را در شب تلاوت کند ، خداوند هیچ وقت او را عذاب نمی کند و از او حسابرسی نمی کند و او را در فردوس اعلی منزل دهد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه109)
..............
2) اگر فرد مجردی دوست دارد که ازدواج کند ، سه روز روزه بگیرد و در هر شب آن پیش از رفتن به رختخواب 21 بار آیات 74-76 سوره فرقان را بخواند و از خداوند بخواهد تا خواسته اش را برآورده سازد ، خداوند امر ازدواج او را آسان میکند.
(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد14، صفحه211)

..............

3) امام باقر(ع) فرمودند : هر کسی سوره های مسبحات (سوره اسراء ، سوره حدید ، سوره حشر ، سوره صف ، سوره جمعه ، سوره تغابن ، سوره اعلی) را وقت خواب بخواند ، نمیرد تا اینکه حضرت قائم(عج) را درک کند ، و اگر از دنیا رفت در جوار پیامبر(ص) خواهد بود.

(وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد6، صفحه226) و (مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه298)

نکته اول : برخی سوره های مسبحات را 5 سوره میدانند ، یعنی (سوره اسراء و سوره اعلی) را جزء سوره های مسبحات نمیدانند .

نکته دوم : برخی سوره های مسبحات را 6 سوره میدانند ، یعنی (سوره اسراء) را جزء سوره های مسبحات نمیدانند .

نکته سوم : آیت الله معرفت ، سوره های مسبحات را 9 سوره میداند ، و میگوید که (سوره فرقان و سوره ملک) نیز جزء سوره های مسبحات می باشند .
فرقان،سوره فرقان،ثواب فرقان،فضیلت فرقان،خواص فرقان،ثواب سوره فرقان،فضیلت سوره فرقان،خواص سوره فرقان،فرقان قرآن،فرقان قرآن،فایده فرقان،فواید فرقان،فایده سوره فرقان،فواید فرقان،فواید سوره فرقان،روایات سوره فرقان،احادیث سوره فرقان
ثواب و خواص و فضیلت سوره فرقان چیست؟