سوره نساء

ثواب و خواص و فضیلت سوره نساء چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره(نساء) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره نساء) را قرائت کند ، مانند آن است که بر همه مومنانی که میراثی بر جای گذاشته اند، صدقه داده است.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد3، صفحه51)
.................
2) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره نساء) را قرائت کند ، اجری همانند آزاد کردن بنده به او خواهند داد.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد3، صفحه51)
.................
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره نساء) را قرائت کند ، از شرک به دور بوده ، و در مشیّت الهی ، از کسانی خواهد بود که خداوند از آنها در گذشته است.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد3، صفحه51)
.................
4) امیرالمومنین علی(ع) فرمودند: اگر فردی (سوره نساء) را در روزهای جمعه تلاوت نماید ، از فشار قبر در امان خواهد بود.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 105)
نساء،سوره نساء،ثواب نساء،فضیلت نساء،خواص نساء،ثواب سوره نساء،فضیلت سوره نساء،خواص سوره نساء،سوره والنساء،والنساء،نساء قرآن،نساء قرآن،فایده نساء،فواید نساء،فایده سوره نساء،فواید نساء،فواید سوره نساء،روایات سوره نساء،احادیث سوره نساء
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام