کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره ص چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره ص چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی سوره صاد (سوره ص) را قرائت نماید ، خداوند برابر با وزن کوه هایی که به تسخیر داود درآورد حسنه به او عطا می کند ، و او را از اینکه بر گناهان کوچک و بزرگ اصرار بورزد ، مصون می دارد.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد8، صفحه340)
...............
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی سوره صاد (سوره ص) را در شب جمعه قرائت کند ، خیر دنیا و آخرت به او داده می شود ، آنگونه که به احدی از مردم داده نشده است مگر به پیامبران یا فرشتگان مقرب خدا ، هم چنین خداوند او و همه کسانی از خانواده اش که محبوب اویند و حتی خادمش که به او خدمت کرده است را با شفاعت او وارد بهشت می کند.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه112)
...............
3) هنگام حفر چاه آیه 42 سوره صاد (سوره ص) را زیاد بخواند ، که جوشش آن بسیار خواهد بود.
(مصباح کفعمی، صفحه457)
ص،سوره ص،ثواب ص،فضیلت ص،خواص ص،ثواب سوره ص،فضیلت سوره ص،خواص سوره ص،سوره امام حسین،سور امام حسین،ص قرآن،ص قرآن،فایده ص،فواید ص،فایده سوره ص،فواید ص،فواید سوره ص،روایات سوره ص،احادیث سوره ص
سوره ص