کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره دخان چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره دخان چیست؟


1) هر کسی در شب جمعه (سوره دخان) را قرائت کند بخشیده خواهد شد.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد۹، صفحه101)

..............

2) رسول الله(ص) فرمودند: اگر کسی (سوره دخان) را بنویسد و به همراه داشته باشد از مکر و حیله های شیطان در امن است.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه7)

..............

3) رسول الله(ص) فرمودند: اگر کسی (سوره دخان) را بنویسد و این نوشته را شب هنگام زیر سر خود بگذارد ، در خواب رویاهای شیرین و خوش می بیند و از اضطراب شبانه خلاص می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه7)

..............

4) اگر کسی (سوره دخان) را بنویسند و آب آن را به کسی که (سر درد) دارد بنوشاند خوب می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه7)

..............

5) اگر تاجر ها و کاسب ها نوشته (سوره دخان) را در محل کسب خود قرار دهند ، سود فراوان خواهند کرد و صاحب مال زیاد خواهند شد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه7)
دخان،سوره دخان،ثواب دخان،فضیلت دخان،خواص دخان،ثواب سوره دخان،فضیلت سوره دخان،خواص سوره دخان،دخان قرآن،دخان قرآن،فایده دخان،فواید دخان،فایده سوره دخان،فواید دخان،فواید سوره دخان،روایات سوره دخان،احادیث سوره دخان
ثواب و خواص و فضیلت سوره دخان چیست؟