کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره طور چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره طور چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: کسی که (سوره طور) را قرائت نماید ، خداوند او را از عذاب ایمن داشته و به بهشت وارد می کند.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد9، صفحه270)
...............
2) امام باقر(ع) و امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره طور) را قرائت کند ، خیر دنیا و آخرت را برای او جمع خواهد کرد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه116)
...............
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره طور) را قرائت نماید و بر قرائت آن مداومت ورزد ، اگر در زندان و در غل و بند باشد ، خداوند راه خروج و آزادی او را آسان می کند ، هر چند جرم های بزرگ داشته باشد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه175)
...............
4) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی بر قرائت (سوره طور) مداومت ورزد ، اگر زندانی باشد خداوند راه خروجش را آسان می کند ، هر چند بر گردنش حد واجب شده باشد ، و اگر مسافر باشد در طول مسافرتش از امور ناخوشایند و خطرات در امان می ماند.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه175)
طور،سوره طور،ثواب طور،فضیلت طور،خواص طور،ثواب سوره طور،فضیلت سوره طور،خواص سوره طور،طور قرآن،فایده طور،فواید طور،فایده سوره طور،فواید طور،فواید سوره طور،روایات سوره طور،احادیث سوره طور
ثواب و خواص و فضیلت سوره طور چیست؟