ثواب و خواص و فضیلت سوره توحید چیست؟

توحید،سوره توحید،ثواب توحید،فضیلت توحید،خواص توحید،ثواب سوره توحید،فضیلت سوره توحید،خواص سوره توحید،سوره قل هو الله،قل هو الله احد،متوحید قرآن،توحید قرآن،فایده توحید،فواید توحید،فایده سوره توحید،فواید توحید،فواید سوره توحید،روایات سوره توحید،احادیث سوره توحید
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت (سوره توحید) چیست؟

1) امیرالمومنین علی(ع) فرمودند که رسول الله(ص) فرمودند : کسی که به هنگام خواب صد بار (سوره توحید) را بخواند ، خداوند گناهان پنجاه سال او را می بخشد.
(اصول کافی، شیخ کلینی، جلد2، صفحه539)
...........
2) رسول الله(ص) فرمودند : هر کس که قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (سوره توحید) را هنگام خواب سه مرتبه بخواند، خداوند پنجاه هزار ملک را بر او موکّل می‏نماید تا در آن شب از او حراست کنند.
(اصول کافی، شیخ کلینی، جلد2، صفحه620)
...........
3) امام صادق(ع) فرمودند : هر کس به خدا و روز جزا ايمان دارد ، خواندن (سوره توحيد) را بعد از نمازهای واجب خود ترک نکند ، زيرا هر کس آن را بعد از نماز تلاوت کند ، خداوند خير دنيا و آخرت را براي او فراهم می آورد ، و خودش و پدر و مادرش و فرزندانش را می آمرزد .
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه115)
...........
4) امیرالمومنین علی(ع) فرمودند : کسی که پس از نماز صبح، یازده بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (سوره توحید) را بخواند، در آن روز گناهی از او سر نمی زند؛ گرچه شیطان خوار شود (یعنی شیطان هر چه تلاش کند، نتواند انسان را به گناه بکشاند و بدین ترتیب خوار شود).
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه277)
...........
5) امام صادق(ع) فرمودند : هر که دچار مرض و یا گرفتاری شود و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (سوره توحید) را نخواند و در آن بیماری و شدّت بمیرد ، از اهل آتش است.
(وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد6، صفحه224)
...........
6) امام صادق(ع) فرمودند: کسی که ده مرتبه (سوره توحيد) را در هنگام خارج شدن از منزل قرائت کند، خداوند او را تا هنگامی که به منزلش بازگردد محافظت خواهد کرد.
(بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد92، صفحه351)
...........
7) رسول الله(ص) به امیرالمومنین علی(ع) فرمودند : همانا مثل تو مثل (سوره توحيد) است. به درستی که کسی که يک مرتبه (سوره توحید) را بخواند، مثل اين است که يک سوم قرآن را قرائت کرده است ، و کسی که دو مرتبه (سوره توحید) را بخواند، مثل اين است که دو سوم قرآن را خوانده ، و کسی که سه مرتبه (سوره توحید) را بخواند، مثل اين است که تمام قرآن را قرائت کرده است ، و تو نيز اين چنين هستی.
کسی که تو را تنها با قلبش دوست داشته باشد، يک سوم پاداش و اجر بندگان شايسته را دارد و کسی که تو را با قلب و زبانش دوست داشته باشد دو سوم اجر بندگان شايسته به او داده می شود و کسی که تو را با قلب و زبان و دستش ياری کرده و دوست داشته باشد، به او اجر و پاداش کامل بندگان شايسته داده می شود.
(تفسیر برهان، سید هاشم بحرانی، جلد8، صفحه423)
...........
8) امام صادق(ع) فرمودند: هر کس چهار رکعت نماز بگزارد (دو نماز دو رکعتی) و در هر رکعت، بعد از حمد، پنجاه مرتبه (سوره توحيد) را بخواند، قبل از پايان يافتن نماز، خداوند تمام گناهانش را می آمرزد.
(امالی، شیخ صدوق، صفحه98)
...........
9) رسول الله(ص) فرمودند : کسي که (سوره توحيد) را هنگام ورود به منزلش بخواند، فقر از اهل آن خانه و همسايگانش دور می گردد.
(بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد92، صفحه353)
...........
10) رسول الله(ص) فرمودند : کسی که (سوره توحيد) را بخواند و بدان توجه کند ، خداوند وی را دوست می دارد و کسی که خدا او را دوست بدارد، اهل سعادت و نجات خواهد بود.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه285)
...........
11) رسول الله(ص) فرمودند : هر کس (سوره توحيد) را در قبرستان (یازده مرتبه) بخواند و ثوابش را هدیه‌ اموات نماید ، به‌ تعداد آن اموات به ‌او ثواب و پاداش داده می شود، و (سوره توحيد) خود حرز و ایمنی از هرگونه آفت و خطر می باشد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه285)
...........
12) امام باقر(ع) فرمودند: هر کس سوره حمد و سوره توحید او را شفا ندهد هیچ چیز دیگری او را شفا نخواهد داد ، همه بیماری ها با این دو سوره درمان می شوند.
(وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد6، صفحه233)
سوره توحید
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام