سوره نصر

ثواب و خواص و فضیلت سوره نصر چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت (سوره نصر) چیست؟

1) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره نصر) را در نمازهای مستحبی یا واجب خود قرائت نماید ، خداوند او را بر تمام دشمنانش یاری می كند و در روز قیامت در حالی می آید كه همراه او كتابی گویا است ، و خداوند این كتاب را از درون قبرش بیرون می آورد و در آن مایه امان از گرمای آتش جهنم است . او در روز قیامت بر چیزی عبور نمی كند مگر اینكه بشارتش می دهد و او را به هر خیری خبر می دهد ، تا اینكه وارد بهشت شود . برای قاری (سوره نصر) در دنیا اسباب خیر فراهم است ، به حالتی كه كسی ندیده و به قلبش خطور نكرده است.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه127)
...........
2) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره نصر) را قرائت نماید ، به او اجری مانند كسی كه در فتح مكه همراه با پیامبر خدا(ص) جنگیده و به شهادت رسیده است داده می شود.
(تفسیر برهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه783)
...........
3) هر كسی (سوره نصر) را در نماز نافله اش یا در هنگام زوال خورشید روز جمعه بخواند و دعا كند خداوند دعایش را مستجاب می كند.
(مستدرک سفینه البحار،علی نمازی شاهرودی، جلد8، صفحه479)
...........
4) هر كسی (سوره نصر) را در نمازهای واجب یا مستحب بخواند ، خداوند او را در مقابل همه دشمنانش یاری می كند.
(مستدرک سفینه البحار،علی نمازی شاهرودی، جلد8، صفحه479)
نصر،سوره نصر،ثواب نصر،فضیلت نصر،خواص نصر،ثواب سوره نصر،فضیلت سوره نصر،خواص سوره نصر،سوره اذا جاء نصرالله،سوره نصر الله،منصر قرآن،نصر قرآن،فایده نصر،فواید نصر،فایده سوره نصر،فواید نصر،فواید سوره نصر،روایات سوره نصر،احادیث سوره نصر
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام