کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره لیل چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره لیل چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره لیل) را قرائت کند ، خداوند به اندازه ای به او نعمت عطا می کند تا راضی شود ، و او را از سختی و تنگی عافیت بخشیده و کارها را بر او آسان می کند.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه372)

...............

2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره لیل) را در گوش کسی که غش کرده و کسی که بیماری صرع دارد بخواند ، در همان ساعت به هوش می آید.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه675)

...............

3) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره لیل) را در روز یا شب قرائت کند ، تمام اعضای بدنش بر اعمال نیک او شهادت می دهند و خداوند شهادت ایشان را پذیرفته و به بهشت رهنمون می شود.

(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 123)

...............

4) هر کسی هنگام خواب (سوره لیل) را پانزده مرتبه قرائت کند ، در خوابش جز آنچه از خیر و خوبی دوست دارد در خواب نبیند و خواب بد نخواهد دید ، و هر کسی در نماز عشاء (سوره لیل) را بخواند ، مانند آن است که یک چهارم قرآن را خوانده و نمازش مورد قبول خداوند قرار می گیرد.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه675)
لیل،سوره لیل،ثواب لیل،فضیلت لیل،خواص لیل،ثواب سوره لیل،فضیلت سوره لیل،خواص سوره لیل،لیل قرآن،فایده لیل،فواید لیل،فایده سوره لیل،ثواب های لیل،فواید سوره لیل،روایات سوره لیل،احادیث سوره لیل
سوره لیل